อีซูซุพระนคร

รถปิกอัพ


อีซูซุดีแมคซ์ เอ็กซ์-ซีรี่ส์

อีซูซุดีแมคซ์ 4 ประตู

อีซูซุดีแมคซ์ สปาร์ค


วี-ครอส 4×4

อีซูซุดีแมคซ์ สเทลธ์ 2 ประตู


อีซูซุดีแมคซ์ สเทลธ์ 4 ประตู

อีซูซุดีแมคซ์ 2 ประตู

รถอเนกประสงค์

อีซูซุมิว-เอ็กซ์ THE ONYX

อีซูซุมิว-เอ็กซ์ Blue Power