อีซูซุพระนคร

อยากลุ้น ต้องลอง! ที่โชว์รูมอีซูซุพระนคร

0 98

เงื่อนไขในการร่วมรายการ

 1. ทดสอบขับรถ อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ ที่โชว์รูมอีซูซุหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2562 – 31 ต.ค. 2562 โดยผู้สนใจมีสิทธิ์ลงทะเบียน กรอกชื่อ-ที่อยู่ ในแบบฟอร์มที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้และไปทดลองขับ (ทดลองขับ 1 ครั้ง เรียกว่า 1 สิทธิ์) เพื่อลุ้นรางวัล รางวัลรวม 30 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท
 2. จับรางวัล 3 ครั้ง ณ โชว์รูมอีซูซุคาร์แกลเลอรี่  สาขารังสิต-นครนายก  เลขที่ 49 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จับรางวัลในวันที่ 12 ก.ย. 2562, 8 ต.ค. 2562 และ 7 พ.ย. 2562 เวลา 11.00น. ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และทางบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปถึงผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
 3. รายละเอียดรางวัลสำหรับทั้ง 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2562 บัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2562 – 30 ก.ย. 2562 บัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 – 31 ต.ค. 2562 บัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท
 4. รางวัลบัตรกำนัลอีซูซุนี้ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อรถ อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ คันใหม่เท่านั้น
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องออกรถระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2562 – 30 ธ.ค. 2562 เท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิ์ในการซื้อรถถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะให้ผู้โชคดีที่สำรองไว้ใช้สิทธิ์แทนต่อไป
 6. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 10. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ/ ผู้จำหน่ายอีซูซุ/ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง/ คณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
 11. ผลของการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ