อีซูซุพระนคร

เช็กก่อนใช้ไบโอดีเซล B20 เพิ่มความมั่นใจ ช่วยทั้งคุณ…ช่วยทั้งชาติ

0 366
 1. สำหรับลูกค้าที่ความประสงค์ที่จะใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ให้สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ
 2. รถปิกอัพอีซูซุก่อนรุ่น All New D-Max (รุ่นปี 2012) และรถอเนกประสงค์อีซูซุ Mu-7 ไม่รองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20
 3. สรุปรายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนและตรวจเช็ก ก่อนและหลังการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20
รุ่นรถ รถปิกอัพอีซูซุ รถอเนกประสงค์อีซูซุ รถบรรทุกอีซูซุ
รายการ All New D-Max
ตั้งแต่ รุ่นปี 2012 ถึง รุ่นปี 2019 ที่ผลิต ก่อน เมษายน 2562
D-Max Blue Power
รุ่นปี 2019 ที่ผลิต ตั้งแต่ เมษายน 2562 เป็นต้นไป
MU-X
ทุกรุ่น
N*/F*/G*
ทุกรุ่น
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงไหลกลับที่ต่อเข้าถังน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องเปลี่ยน
ก่อนใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20
โปรดสอบถามรายละเอียดรุ่นรถเพิ่มเติม ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ ไม่ต้องเปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อนใช้: ต้องเปลี่ยน
หลังใช้: เปลี่ยนเมื่อไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงติดขึ้น
ก่อนใช้: ต้องเปลี่ยน
หลังใช้: เปลี่ยนที่ระยะ 2,000 กม. และ 4,000 กม. แรกหลังจากใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 หลังจากนั้นเปลี่ยนทุก ๆ 10,000 กม.
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงชุดแรก/กรองในชุดกรองดักน้ำ (ถ้ามี)
ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบสภาพก่อนและหลังใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 และเปลี่ยนถ้าจำเป็น

เงื่อนไขในการส่งเสริมการจำหน่าย

 1. แพ็กเกจตรวจเช็กก่อนใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ประกอบด้วย การตรวจเช็กระบบน้ำมันเชื้อเพลิง และการเปลี่ยนอะไหล่ที่จำเป็นเพื่อรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 รายการอะไหล่ที่จำเป็น ท่อเชื้อเพลิงไหลกลับ / ยางรองท่อถังน้ำมัน / ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 2. ในกรณีที่เปลี่ยนอะไหล่ครบทั้ง 3 รายการตามข้อ 1 จะได้รับราคาพิเศษ 2,499 บาท จากราคาปกติ 3,839 บาท ราคานี้รวมค่าอะไหล่ ค่าแรงเปลี่ยนอะไหล่ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
  • รุ่นรถที่ร่วมรายการ รถปิกอัพรุ่นออล-นิวอีซูซุ ดีแมคซ์ ที่จำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 (ตรวจสอบได้ที่ศูนย์บริการฯ)

หมายเหตุ

 1. ตามเงื่อนไข/รายการที่บริษัทฯ กำหนด
 2. สิทธิพิเศษสำหรับการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เท่านั้น
 3. รถปิกอัพอีซูซุ รับประกันอะไหล่และงานซ่อม 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2118-0777 หรือที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ

Leave A Reply

Your email address will not be published.