อีซูซุพระนคร

ฟรี! ตรวจเช็กรถ 8 ระบบสำคัญ ครอบคลุม 30 รายการ

0 446

หมายเหตุ
  1. บริการตรวจเช็กรถฟรี ครอบคลุมถึงการตรวจเช็กสภาพการทำงานเบื้องต้น ระดับน้ำมันและการรั่วซึม ความหลวมคลอน และรอยแตกร้าวภายนอก ตามรายการที่ระบุไว้
  2. ตั้งแต่ 1 ก.ย 2566 – 30 ธ.ค. 2566
  3. ตรวจเช็กสภาพรถฟรี 8 ระบบสำคัญ (ครอบคลุม 30 รายการ) สามารถตรวจสอบรายการได้ที่ศูนย์บริการฯ ทั่วประเทศ / ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดการตรวจเช็กตามระยะได้
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  5. สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐาน อีซูซุพระนคร ทุกสาขา

Leave A Reply

Your email address will not be published.